Sứ mệnh

Detailing Vietnam Academy được thành lập với sứ mệnh đào tạo và định hướng cho các bạn trẻ về nghề detailing và các phân ngành liên quan đến detailing tại Việt Nam

“Car detailing is not how you care the car in detail but to make a better condition by optimizing your local resources.”

Randy Nguyen, Founder

Tin tức hàng ngày

Học hỏi mỗi ngày với những thông tin và các giải pháp mới nhất trên Website Detailing Vietnam Academy.

Khoá học ngắn hạn

Xây dựng dựa trên thực tế “học qua công việc” của ngành detailing, các khóa đào tạo của Detailing Vietnam tập trung cung cấp kiến thức, thông tin và trải nghiệm qua việc thực hành trên thực tế ở tiêu chuẩn dịch vụ tổng quan nhất.

Các thành viên của Detailing Vietnam Academy

Gặp gỡ các thành viên của chúng tôi